Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
255
Quy mô:
39,3ha
Mật độ xây dựng:
Đang cập nhật
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:39,3ha Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:255 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:39,3ha
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:255
Ngày hoàn thành: