Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
328
Quy mô:
4.55 ha
Mật độ xây dựng:
35%
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Shop house Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:4.55 ha Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:328 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Shop house
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:4.55 ha
Mật độ xây dựng:35%
Số căn hộ:328
Ngày hoàn thành: