Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
5
Số căn:
Quy mô:
Đang cập nhật
Mật độ xây dựng:
Đang cập nhật
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Nhà phố Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:5
Quy mô:Đang cập nhật Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Nhà phố
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:5
Quy mô:Đang cập nhật
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: