Trạng thái:
Đã đi vào hoạt động
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
47
Quy mô:
Đang cập nhật
Mật độ xây dựng:
Đang cập nhật
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Khách sạn Trạng thái:Đã đi vào hoạt động
Số Block: Số tầng:
Quy mô:Đang cập nhật Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:47 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Khách sạn
Trạng thái:Đã đi vào hoạt động
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:Đang cập nhật
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:47
Ngày hoàn thành: