St. Regis Cham Island Resort

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang hoạt động
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
26ha
Mật độ xây dựng:
Đang cập nhật
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Resort Trạng thái:Đang hoạt động
Số Block: Số tầng:
Quy mô:26ha Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2019
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Resort
Trạng thái:Đang hoạt động
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:26ha
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2019