Trạng thái:
Đã mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
40,93 ha
Mật độ xây dựng:
40%
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đã mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:40,93 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đã mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:40,93 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: