Trạng thái:
Đang hoạt động
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
6.763 m2
Mật độ xây dựng:
Đang cập nhật
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Khách sạn Trạng thái:Đang hoạt động
Số Block: Số tầng:
Quy mô:6.763 m2 Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2018
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Khách sạn
Trạng thái:Đang hoạt động
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:6.763 m2
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2018