Trạng thái:
Đã hoạt động
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
10
Số căn:
249
Quy mô:
249 phòng nghỉ
Mật độ xây dựng:
Đang cập nhật
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Trạng thái:Đã hoạt động
Số Block: Số tầng:10
Quy mô:249 phòng nghỉ Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:249 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại:
Trạng thái:Đã hoạt động
Số Block:
Số tầng:10
Quy mô:249 phòng nghỉ
Mật độ xây dựng:Đang cập nhật
Số căn hộ:249
Ngày hoàn thành: