Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
285
Quy mô:
59,6 ha 
Mật độ xây dựng:
22%
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:
Số Block: Số tầng:
Quy mô:59,6 ha  Mật độ xây dựng:22%
Số căn hộ:285 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Sun Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:59,6 ha 
Mật độ xây dựng:22%
Số căn hộ:285
Ngày hoàn thành: