Hiển thị 1–12 của 28 kết quả

Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Giá: đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 285
 • Mật độ xây dựng: 22%
Đã hoạt động
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 249
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã hoạt động
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã hoạt động
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 244
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang hoạt động
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 470
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang hoạt động
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã hoạt động
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã hoạt động
Giá: Đang được cập nhật...
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 364
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang hoạt động
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0911769393