Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đang hoạt động
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ: 470
  • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang hoạt động
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã hoạt động
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã đi vào hoạt động
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ: 47
  • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0911769393