Hiển thị tất cả 5 kết quả

Đã mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 40%
Đã mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 479
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 328
 • Mật độ xây dựng: 35%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0911769393