Hiển thị tất cả 11 kết quả

Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Giá: đang cập nhật...
 • Số căn hộ: 285
 • Mật độ xây dựng: 22%
Đã hoạt động
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 244
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã hoạt động
Giá: Đang được cập nhật...
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 364
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ: 1251
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã mở bán
Giá:
 • Số căn hộ: 375
 • Mật độ xây dựng: 22%
Đã mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 20%
Giá:
 • Số căn hộ: 255
 • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đã mở bán
Giá: Đang cập nhật
 • Số căn hộ:
 • Mật độ xây dựng: 24%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • Liên hệ bộ phận kinh doanh
 • 0911769393