Hiển thị tất cả 4 kết quả

Đã mở bán
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 40%
Đã mở bán
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ: 479
  • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Đang mở bán
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
Giá: Đang cập nhật
  • Số căn hộ: 328
  • Mật độ xây dựng: 35%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0911769393